Investor og Developer

Som investor eller developer ved I, at jo tidligere i processen de rigtige beslutninger træffes, jo bedre. Lad ICP bistå med rådgivning allerede i idéfasen, så resultatet de krav, der stilles af den moderne forbruger, de markedsmæssige vilkår og lejernes ønsker og krav.

Kontakt ICP på 3962 0433 og få en snak om de ideer eller udfordringer I står med lige nu.

 

Eksempler på opgaver:

 

Dimensionering: Hvilken rolle skal udbudspunktet have og hvordan skal projektets overordnede fysiske udformning være? Lad ICP indgå i processen, så projektets endelige form afstemmes bl.a. den fysiske placering, konkurrencen og tilkørselsforholdene. Arkitekturen er vigtig, men lad ICP vurdere udformningen ud fra en kommerciel tilgang inden byggestart – er gangforløb, ind-/udgange, indretning mv. attraktiv for de potentielle lejere?

 

Koncept og butiksmix: Et shoppingcenter er ikke blot et shoppingcenter. Det er uhyre vigtigt, at centret eller butikskoncentrationen tilpasses markedsforholdene og –mulighederne. Er kundepotentiaslet primært lokal eller regional? Skal centret spille sammen med andre butikker i bymidten? Hvordan sikrer vi det bedste butiks – og lejermix?

 

Kommuner m.m: Kommunerne stiller ofte krav om, at projektudvikleren belyser hvilke konsekvenser en butik, eller et shoppingcenter vil få for den eksisterende detailhandel. ICP har gennemført en lang række af disse vurderinger for en lang række udviklere i mange kommuner. ICP’s erfaringer i krydsfeltet mellem kommune og udvikler er ofte af uvurderlig betydning for begge parter.

 

Udlejning: ICP kender alle de butikskæder, restaurationskæder mv., der opererer på det danske marked, ligesom vi ad flere kanaler har kontakt til en lang række udenlandske aktører, der påtænker en entre på det Danske marked. Vi ved hvilke beliggenheder de søger og hvilke ønsker de har. ICP arbejder både med nyudlejning af shoppingcentre og detailhandel i øvrigt, men også med genudlejning – enten alene eller som supplement.

 

Studieture: Vil I hente inspiration i udlandet? ICP har besøgt de bedste centre og bymidter verden over, så vi ved hvilke, der er værd at se. Vi kan skræddersy en studietur efter jeres ønsker og bistå som rejseleder, eller I kan deltage på ICP’s årlige studierejse (typisk af omkring en uges varighed).

datea_jpg (2) (2)

kpc (2)

Nordea3 (2) (2)
skanska2 (2)

steen (2)
ncc2 (2)
magasin (2) (2)

deas_logo

dsb (2)

carlsberg (2) (2)
ceraco (2) (2)

Aareal (2) (2)

tk (2)

Cargill (2) (2)