Redegørelse for konsekvenser af nye aflastningsområder i Hovedstadsområdet

Redegørelse for konsekvenserne af nye aflastningsområder i Hovedstadsområdet

ICP har løbende rådgivet og udarbejdet analyser for Erhvervsstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet i spørgsmål vedrørende planloven m.v., bl.a. rapporter om planlovens betydning og konsekvenser, der indgik i det forberedende arbejde til moderniseringen af planloven samt i fm. udarbejdelsen af landsplandirektivet vedrørende detailhandel i Hovedstadsområdet.

På planinfo kan du læse den fylde redegørelse for konsekvenserne af nye aflastningsområder i Hovedstaden - læs hele redegørelsen her

Vurderingerne for Hovedstadsområdet er foretaget på baggrund af rapporten ”Detailhandelen status og udvikling i Hovedstadsregionen” og notatet ”Overordnede konsekvensvurderinger ved etablering af aflastningsområdet i Hovedstaden” udarbejdet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen ultimo 2018.