Som investor eller developer ved I, at jo tidligere i processen de rigtige beslutninger træffes, jo bedre.

Lad ICP bistå med rådgivning allerede i idéfasen, så resultatet de krav, der stilles af den moderne forbruger, de markedsmæssige vilkår og lejernes ønsker og krav.

Dimensionering

Hvilken rolle skal udbudspunktet have og hvordan skal projektets overordnede fysiske udformning være? Lad ICP indgå i processen, så projektets endelige form afstemmes bl.a. den fysiske placering, konkurrencen og tilkørselsforholdene.

Arkitekturen er vigtig, men lad ICP vurdere udformningen ud fra en kommerciel tilgang inden
byggestart – er gangforløb, ind-/udgange, indretning mv. attraktiv for de potentielle lejere?

Koncept og butiksmix

Et shoppingcenter er ikke blot et shoppingcenter. Det er uhyre vigtigt, at centret eller butikskoncentrationen tilpasses markedsforholdene og –mulighederne.

Er kundepotentiaslet primært lokal eller regional? Skal centret spille sammen med andre butikker i bymidten? Hvordan sikrer vi det bedste butiks – og lejermix?

Kommuner m.m

Hvilken position har byerne i kommunen? Hvilke styrker og svagheder?
Hvilke unikke konkurrencefordele har byerne – og kan disse udbygges?

ICP kan identificere, prioritere og beskrive disse samt give anbefalinger til hvorledes udviklingen drejes i en fordelagtig retning.

Udlejning

ICP kender alle de butikskæder, restaurationskæder mv., der opererer på det danske marked, ligesom vi ad flere kanaler har kontakt til en lang række udenlandske aktører, der påtænker en entre på det Danske marked. Vi ved hvilke beliggenheder de søger og hvilke ønsker de har.

ICP arbejder både med nyudlejning af shoppingcentre og detailhandel i øvrigt, men også med genudlejning – enten alene eller som supplement.

Studieture

Vil I hente inspiration i udlandet? ICP har besøgt de bedste centre og bymidter verden over, så vi ved hvilke, der er værd at se.

Vi kan skræddersy en studietur efter jeres ønsker og bistå som rejseleder, eller I kan deltage på ICP’s årlige studierejse (typisk af omkring en uges varighed).