Danmarks Største Shoppingcentre 2019

I branchehåndbogen Danmarks Største Shoppingcentre præsenteres de godt 115 største shoppingcentre i Danmark.

Bogens indhold:

En beskrivelse af hvert center samt oplandet hertil ved hjælp af demografiske data samt COBRA-klassifikationer, som er en forbrugersegmentering.

Informationer om centrenes ejere, butikker, besøgsantal, omsætning m.m.

En generel beskrivelse af strukturudviklingen for shoppingcentre i Danmark.

E-handelens konsekvenser for byerne og ejendomsværdierne

Rapportens indhold:

ICP har tidligere gennemført analyser af, hvilke konsekvenser en stadigt stigende e-handel vil have for bl.a. bylivet og udbuddet af butikker i de danske byer. Den nye analyse går skridtet videre og ser på e-handelens indflydelse på lejedannelser og ejendomsværdier frem til 2030.

ICP har set på to scenarier for e-handelens udvikling og dens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark frem mod 2030, som begge viser store forskelle i udviklingen i de forskellige bytyper.

Detailhandelen og bymidterne – Udvikling og udfordringer

ICP har for Realdania udarbejdet en rapport, bl.a. med baggrund i en række kommuners politik og beslutninger på detailhandelsområdet, som belyser, hvorledes udviklingen er foregået meget forskelligt over en årrække i en række danske byer.

Detailhandelen er stadig den væsentligste driver for livet i de danske bymidter. Ændrede indkøbsvaner, øget e-handel, forlængede åbningstider, modernisering af Planloven og etablering af relativt store butikker uden for bymidterne er med til at ændre bymidternes indhold og funktioner.

Kommunerne kan benytte resultaterne af arbejdet som en del af grundlaget for at træffe beslutninger omkring butikkernes fremtidige lokalisering. Skal der alene satses på bymidten eller er der basis for at udlægge eller udvide et aflastningsområde?

Det er hensigten, at publikationen gennem fakta baserede analyser giver et nøgternt indspil til debatten om, hvad vi vil med vore byer.

Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte Per Nyborg på 40 500 433 eller pn@icp.dk.

E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark

Rapportens indhold:

Op mod en tredjedel af det samlede danske butiksareal bliver overflødiggjort frem mod 2025. Hvis e-handelen udvikler sig så kraftigt, som nogle aktører forudsiger, vil knap 4 mio. m2 butiksareal blive overflødiggjort.

Det viser rapporten fra Institut for Center-Planlægning, hvis resultater stammer fra en analyse, der viser, at det især er de mindre og mellemstore byer, der vil blive ramt hårdt.

Når mænd og kvinder shopper….

Forbrug fra et kønsperspektiv

Rapportens indhold:

Der er store forskelle i måden, mænd og kvinder shopper på, og dét kan du med fordel arbejde målrettet ud fra i både strategi og praksis. Med en stor dansk forbrugeranalyse, der både bygger på kvalitativ og kvantitativ metode, sætter Retail Institute Scandinavia fokus på forskellene. Her får du både et generelt indblik i de signifikante forskelle, kønnene tilgår shopping på, specifik indsigt i forskellige brancher og en masse inspiration og råd til, hvordan du kan skabe købsfremmende butiksmiljøer – både in-store og online, der appellerer til mænd, kvinder eller begge køn.

E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen

Prognose 2014

Rapportens indhold:

Rapporten er udarbejdet for overordnet at opdatere prognoserne fra 2012 i rapporten “E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark”.

Rapporten samler forskellige oplysninger omkring status på e-handelen i foråret 2014 og vurderer realismen i de tre scenarier for den fremtidige detailhandelsforsyning , som er beskrevet i den tidligere rapport.

Bestil bøger og rapporter her

Udfyld formularen og bestil vores bøger og rappoter. Alle priser er eksl. moms og forsendelse.