Danmarks Største Shoppingcentre 2021

I branchehåndbogen Danmarks Største Shoppingcentre præsenteres de godt 119 største shoppingcentre i Danmark.

I et samarbejde mellem ICP (Institut for Center-Planlægning) og Retail Institute Scandinavia udgives hvert år branchehåndbogen Danmarks Største Shoppingcentre, som præsenterer de 119 største shoppingcentre i Danmark. Alle shoppingcentre har et udlejningsareal på over 5.000 m2. Herudover er stormagasinerne og retailparks medtaget i bogen, da de har lighedstræk med egentlige shoppingcentre.

Med branchepublikationen Danmarks Største Shoppingcentre 2021 får du de nyeste tal og oplysninger og dermed det nødvendige overblik over udviklingen i Danmarks 119 største shoppingcentre, der til sammen har 2,2 mio. mbutiksareal.

Bogens indhold:

  • En beskrivelse af hvert center samt oplandet hertil ved hjælp af demografiske data
  • Informationer om centrenes ejere, butikker, besøgsantal, omsætning m.m
  •  En generel beskrivelse af strukturudviklingen for shoppingcentre i Danmark

Besøgs- og omsætningstal er fra 2019, da 2020 havde nedlukningsperioder under pandemien

Hvem kan bruge bogen?
Danmarks største shoppingcentre 2021 henvender sig til dig, der har brug for et nemt og hurtigt overblik over udvikling og status for Danmarks store shoppingcentre, der omsætningsmæssigt bliver stadigt vigtigere for den danske detailhandel og dens leverandører.

E-handelens konsekvenser for byerne og ejendomsværdierne

Rapportens indhold:

ICP har tidligere gennemført analyser af, hvilke konsekvenser en stadigt stigende e-handel vil have for bl.a. bylivet og udbuddet af butikker i de danske byer. Den nye analyse går skridtet videre og ser på e-handelens indflydelse på lejedannelser og ejendomsværdier frem til 2030.

ICP har set på to scenarier for e-handelens udvikling og dens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark frem mod 2030, som begge viser store forskelle i udviklingen i de forskellige bytyper.

Detailhandelen og bymidterne – Udvikling og udfordringer

ICP har for Realdania udarbejdet en rapport, bl.a. med baggrund i en række kommuners politik og beslutninger på detailhandelsområdet, som belyser, hvorledes udviklingen er foregået meget forskelligt over en årrække i en række danske byer.

Detailhandelen er stadig den væsentligste driver for livet i de danske bymidter. Ændrede indkøbsvaner, øget e-handel, forlængede åbningstider, modernisering af Planloven og etablering af relativt store butikker uden for bymidterne er med til at ændre bymidternes indhold og funktioner.

Kommunerne kan benytte resultaterne af arbejdet som en del af grundlaget for at træffe beslutninger omkring butikkernes fremtidige lokalisering. Skal der alene satses på bymidten eller er der basis for at udlægge eller udvide et aflastningsområde?

Det er hensigten, at publikationen gennem fakta baserede analyser giver et nøgternt indspil til debatten om, hvad vi vil med vore byer.

Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte Per Nyborg på 40 500 433 eller pn@icp.dk.

E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark

Rapportens indhold:

Op mod en tredjedel af det samlede danske butiksareal bliver overflødiggjort frem mod 2025. Hvis e-handelen udvikler sig så kraftigt, som nogle aktører forudsiger, vil knap 4 mio. m2 butiksareal blive overflødiggjort.

Det viser rapporten fra Institut for Center-Planlægning, hvis resultater stammer fra en analyse, der viser, at det især er de mindre og mellemstore byer, der vil blive ramt hårdt.

E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen

Prognose 2014

Rapportens indhold:

Rapporten er udarbejdet for overordnet at opdatere prognoserne fra 2012 i rapporten “E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark”.

Rapporten samler forskellige oplysninger omkring status på e-handelen i foråret 2014 og vurderer realismen i de tre scenarier for den fremtidige detailhandelsforsyning , som er beskrevet i den tidligere rapport.

Bestil bøger og rapporter her

Udfyld formularen og bestil vores bøger og rappoter. Alle priser er eksl. moms og forsendelse.