ICP står ikke for Institut for Center-Planlægning uden grund.

Vi har arbejdet med udvikling og trimning af butiksmix, stået for udlejning, gennemført interviewanalyser, bistået ved om- og tilbygninger og meget mere i relation til shoppingcentre i mere end 50 år.

Udlejning

ICP kender alle de butikskæder, restaurationskæder mv., der opererer på det danske marked, ligesom vi ad flere kanaler har kontakt til en lang række udenlandske aktører, der påtænker en entre på det danske marked. Vi ved hvilke beliggenheder de søger og hvilke ønsker de har.

ICP arbejder både med nyudlejning af shoppingcentre og detailhandel i øvrigt, men også med genudlejning – enten alene eller som supplement.

Kommerciel gennemgang

ICP’s erfarne konsulenter vurderer de enkelte butikker og restauranter, butikkernes attraktion, størrelse, aldersprofil og centrets generelle kommercielle tilstand i forhold til normen og frontløberne i branchen. Vi måler centrets effektivitet.

Vi tager ”forbrugerbrillerne” på og gennemgår det kommercielle miljø i form af gangarealer, parkeringsarealer, lyssætning, rengøringsstandard og som afslutning på forløbet gennemgår vi vores konklusioner med jer.

Udnytter shoppingcentret sit potentiale?

ICP gennemgår centret, taler med lejerne, beregner forbruget i markedsområdet og vurderer omsætningen i forhold til markedspotentialet.

Kunne shoppingcentret have fordel af en omstrukturering af lejerne? Er der branchegrupper, der har for lidt – eller for meget – plads? Hvad kan realistisk tilføres shoppingcentret?

Lejerinterviews

Det er butikkerne og dermed lejerne, der skal gøre et shoppingcenter til en attraktiv destination. ICP kan tilbyde at interviewe centrets lejere og afdække ønsker om tilpasning af areal, beliggenhed mv.

Kundeinterviews

Hvad synes kunderne om shoppingcentret? Vi gennemfører allerede i dag årlige interviewanalyser med tusindvis af kunder i en lang række shoppingcentre, og kan naturligvis også hjælpe jer.

Få svar på, hvor kunderne bor, hvilke butikker de savner, hvad de er særlig glade for (eller kede af) eller et hav af andre ting – og bliv bedre klædt på til at styre centrets udvikling, distributionsområde og aktiviteter. Kan tilkobles en Conzoom-rapport (demografisk analyse/segmentering), hvor vi spørger til respondenternes adresse og vejnummer.

Telefoninterviews

Når man interviewer kunderne ude i centret, møder man ikke de kunder, der ikke kommer i centret.

For at afdække hvorfor nogle aldrig, eller kun sjældent, besøger shoppingcentret, kan en telefoninterviewanalyse gennemføres. Hvorfor fravælges centret – og hvor handler de i stedet? Indgår typisk som supplement i halen af en stopinterviewanalyse i centret.

Studieture

Vil I hente inspiration i udlandet? ICP har besøgt de bedste centre og bymidter verden over, så vi ved hvilke, der er værd at se. Vi kan skræddersy en studietur efter jeres ønsker og bistå som rejseleder, eller I kan deltage på ICP’s årlige studierejse (typisk af omkring en uges varighed).